Skip to main content

HVAD ER TANKE FELT TERAPI? 

Tankefeltterapi er en enkel, effektiv og meget virksom terapiform, som metodisk set formår at kombinere både kvantefysik, biologi, meridianterapi og klinisk psykologi. Det unikke ved tankefeltterapi set i forhold til stress er, at selve terapien og den dertilhørende algoritme (en særlig banketeknik udført i en bestemt rækkefølge), er i stand til at afbalancere dit nervesystem og herunder dit kamp/flugt nervesystem.

 

HVORDAN FOREGÅR DET?

Selv TFT-sessionen foregår ved, at vi sætter os på en stol overfor hinanden. Jeg tager dig i hånden og begynder at banke på en række udvalgte punkter, imens jeg beder dig om at stille ind på – det vil sige mærke – tankefeltet*.

Du starter med at genkalde en bestemt situation, person, genstand eller hvad det nu kan være, som din stress eller dit ubehag forbundet med. Jeg stiller dig herefter en række spørgsmål og banker samtidig blidt med små lette prik på en række udvalgte meridianpunkter (energibaner i kroppen) i dit ansigt og på din overkrop.

Herved nedbrydes den tolkningen og kobling mellem tanke og følelse, som er opstået i dit sind og som er med til at udløser dit fysiske ubehag og din stress.

Når koblingen mellem tanke og følelse er nedbrudt, kan du tænke på og tale om situationer, som tidligere frembragte ubehag og stress uden at reagere følelsesmæssigt på dem. Af samme årsag bliver du for alvor i stand til at skabe optimale betingelser for at komme af med stress og leve et liv i overensstemmelse med dine drømme og mål.

 

HVORNÅR ANVENDER JEG TANKE FELT TERAPI? 

Tankefeltterapi kan anvendes til alle former for stress, angst, uforklarlige symptomer og følelsesmæssige ubalancer. Jeg bruger dog hovedsagelig tankefeltterapi til stress, angst,  fastgroende tankemønstre og lavt selvværd.

 

* Tankefeltet er en samling af tanker eller mere præcist; en tolkning af en bestemt begivenhed eller situation. Tanker udløser følelser og følelser er hormoner. Din følelsesmæssige reaktion udløses ikke at det, der rent faktisk sker omkring dig, men derimod af den måde, hvorpå du tolker, det, der sker – altså af de tanker, du vælger at tænke om det, der sker. Derfor kaldes det et tankefelt.

Shopping Cart