Skip to main content

ALLE KONSULTATIONER OG FORLØB ER FORSKELLIGE 

Derfor er priserne også forskellige. Jeg prissætter konsultationer og forløb efter tid og den værdi, jeg skaber. Du har mulighed for at spare penge ved at købe et klippekort.

 

PRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2020

 

STRESSCOACHING FORLØB
7350 kr.
Viden om stress, målrettet afstresning og konkrete værktøjer
Ugentlig opfølgning, fastholdelse og individuel coaching/rådgivning
8 samtaler
 
 
KLIPPEKORT
3775 kr.
Anvendes efter behov på:
Stressforebyggende samtaler
Kost- og ernæringsterapi
5 samtaler
 
STRESSFOREBYGGENDE SAMTALE
970 kr.
Coaching og rådgivning
1 samtale
 
 
 

 

KONTAKT

Har du spørgsmål til stressforebyggende samtaler, undervisning, foredrag, workshop o.lign., er du altid velkommen til at kontakte mig på mobil 2853 8358, mail  kontakt@charlotterasmussen.com eller via nedenstående formular. Skriv gerne navn og et telefonnummer, hvorpå jeg kan træffe dig.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Emne

  Din besked

   

  ADRESSE

  Pomonagade 9B, 1 sal

  4800 Nykøbing Falster

  Nogen lærer og udvikler sig bedst ansigt til ansigt i en personlig relation. Andre vil bare have materialet – og arbejde med det hjemme eller lige dér, hvor de er uden at skulle tænke på transport. Derfor tilbyder jeg samtaler både 1:1 (som lige nu foregår som Walk and Talk på grund af Corona), på telefon og Skype/Facetime. 

  Afbud skal ske senest dagen før kl. 16.00 på mail, sms eller telefon 2853 8358.

   

  Telefontid mellem 8:00-8:30 og 12:30-13:00.

  Er jeg ikke er ved telefonen, vender jeg tilbage, så snart det er muligt. Læg en besked med navn og nummer. Alternativt kan du sende mig en mail på kontakt@charlotterasmussen.com

   

  BETINGELSER & FORVENTNINGER 

  Alle aftaler er bindende.

   

  AFBUD

  Skal ske senest dagen før kl. 16.00 på telefon, sms eller mail. Ved afbud efter kl. 16.00 eller udeblivelse faktureres det fulde beløb for aftalte konsultation. Det sker, for at jeg kan planlægge min tid mest hensigtsmæssigt.

   

  KLIPPEKORT

  Betales før jeg begynder på opgaven. Klippekortet udstedes til den enkelte person og kan ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

  Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug. Minimums klip er 60 minutter.

  Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen. 

   

  MAIL

  Kan forventes besvaret indenfor 24 timer.

  Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg opretter feriesvar på telefonsvarer og mail, når jeg har ferie, så du automatisk bliver orienteret om, at jeg pt. er indisponibel, når du kontakter mig.

   

  BETALING

  Mobile Pay eller netbank. Betalingsfrist 8 dage.

   

  FOREDRAG, WORKSHOP & FORLØB

  Alle priser er inkl. moms. I har mulighed for at ændre dato indtil 30 dage før, aftalen finder sted. Rykkes dato indenfor 30 dage, opkræves det aftalte beløb plus 10 %. Ved aflysning mindre end 14 dage før den aftalte dag, opkræves hele beløbet. 

  Aftalte foredrag, workshops og undervisningsdage kan også konverteres til virtuel undervisning. Set-up skal dog aftales nærmere. 

   

  MÅL

  Aftales individuelt og foregår i et samarbejde.

   

  HØJESTE AKTIVITETSNIVEAU

  Det er et fælles ansvar at holde gang i en god og sund proces. Vi aftaler fra gang til gang, hvilke opgaver du/I med fordel kan udføre. Jo mere opmærksomhed du/I giver et forløb, jo hurtigere vil du/I opnå fremgang, udvikling, trivsel og overskud.

   

  FORBERED DIG 

  Brug tid på at forberede dig på inden en konsultation, så du ved, hvad du har brug for. Det er dit ansvar, at du fortæller om det, du mærker og får spurgt om det, der er relevant for dig. Vis mod og tag fat også om svære emner, så vi ikke spilder vores tid med overfladisk snak om mindre vigtige emner.

   

  ANSVAR

  Ansvaret for at løse aftalte opgaver og optimere dit helbred, er dit. Der er ingen garanti for, at du slipper af med dine symptomer, men det er naturligvis det mål, vi arbejder hen imod. Vi evaluerer løbende, om du oplever fremgang.

   

  FORTROLIGHED & DISKRETION 

  Hvad vi taler om, er fortroligt og behandles med diskretion. Jeg fører journal til eget brug, overholder GDPR og relativer om tavshedspligt.

   

  Vær engageret – tag hånd om det, vi aftaler – og opnå det, du ønsker!

  Med ønske om et rigtig godt samarbejde

  Cand.pæd.psyk, stresscoach og undervisningskonsulent

  Charlotte Rasmussen